27 February 2013

LILLE LITEN

fnutt puff... Hur kan man älska någon så "till universums ände och tillbaka" liksom? Trodde inte att det var möjligt innan den lilla människan här kom till världen...

Untitled
Untitled

Little mini me... How can you love someone like this, to the end of the universe and back? I didn't know that it was possible before this little person was born.

No comments: