15 January 2013

GLAD KNOPP

SRG_1409

Nu står Viggo helt själv vilket betyder att hans glada nuna dyker upp lite var som helst, som här vid skrivbordet, sötpropp!

Viggo stands all alone now which means that his pretty face is all over for the moment, cutie!

No comments: